فصلنامه رهیافت ، شماره 23 (پاییز 1379)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقالهفناوری و نقش انجمن‌های علمی

دكتر حسن حبیبی

(PDF)

بررسی كاركرد های آشكار و پنهان انجمن های علمی و پژوهشی

غلامرضا ذاكر صالحی

(PDF)

نقش دولت ها در توسعه فناوری

محمد نقی مهدوی

(PDF)

فناوری و نقش انجمن های علمی

حسن حبیبی

(PDF)

مقدمه ای بر سنجش "دانش برای توسعه "

رضا مكنون

(PDF)

تحول روند شاخص های تحقیقاتی (77 - 57 )

فریبا فهیم یحیایی

(PDF)

بررسی ویژگی ها و مسائل مجلات علمی - تخصصی ایران

منوچهر محسنی

(PDF)

آینده دانشگاه و دانشگاه آینده

علی پایا

(PDF)

ارزیابی شاخص های موثر در كارایی مراكز تحقیقاتی در كشور های پیشرفته

محمد قاسم آیت ، مهدی امیر افشاری، غلامرضا ملاطاهری

(PDF)

بررسی و مقایسه تطبیقی عوامل موفقیت در توسعه صنعتی و فناورانه كشور های تازه صنعتی شده شرق آسیا

سید رضا سلامی

(PDF)

مشاركت دانش و روابط سلطه

مجید مددی

(PDF)

مسئله شناسی بین المللی كردن معرفت علوم اجتماعی

سید رضا سلامی

(PDF)

انجمن های علمی ایران

سعیده اخكان

(PDF)

موفقیت از طریق نوآوری

نیلوفر نامدار قشقایی

(PDF)