فصلنامه رهیافت ، شماره 27 (بهار 1381)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقالهنیازسنجی در اولویت بندی طرح­های پژوهشی کشور

تنظیم از: «مژگان شاه حسینی»

(PDF)

اولویت های تحقیقات علوم پزشكی كشور

فریدون عزیزی ، الهه عینی

(PDF)

اولویت تحقیقات صنعت

فتح الله مضطر زاده ، كمال عباسپور ثانی

(PDF)

اولویت های تحقیقاتی كمیسیون فناوری زیستی

نصرالله ضرغام

(PDF)

خلاصه عناوین اولویت های تحقیقاتی كمیته زلزله

دبیر خانه كمیته زلزله شورای پژوهش های علمی كشور

(PDF)

تعیین اولویت های اقتصادی و عناوین پیشنهادی پژوهش های ملی اقتصادی در كمیسیون اقتصاد ، مدیریت و بازرگانی

دبیر خانه كمیسیون اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

(PDF)

گزارش تعیین اولویت های تحقیقاتی آب در برنامه ملی تحقیقات كشور

عباس كشاورز

(PDF)

اولویت های تحقیقاتی كمیسیون علوم انسانی

علی شریعتمداری

(PDF)

شامتك های پیشنهادی علوم پایه

سعیده اخكان

(PDF)

اولویت بندی طرح های مطالعاتی توسعه مخابرات كشور با استفاده از تكنیك های تصمیم گیری با معیار های چند گانه

حمید رضا حاج ملا علی كنی ، علیرضا علی احمدی

(PDF)

جهانی شدن و چالش های ناشی از آن برای آموزش عالی و تحقیقات

علیرضا كلدی ، رضا فاضل

(PDF)

جایگاه پژوهش در فرآیند توسعه اقتصادی كشور

عبدالمجید ارفعی مقدم

(PDF)

فعالیت های روزانه روسای دانشگاه ها : درگیری با مسائل خرد اجرایی

حمید آراسته

(PDF)

راهبرد ها و راهكار های توسعه آموزش عالی : مطالعه موردی استان گلستان

غلامرضا خوش فر

(PDF)

بررسی عوامل موثر در تولید و چاپ مقالات علمی در مجلات خارجی معتبر

محمد طالبی

(PDF)

منابع مالی تحقیقات در ایران و سایر كشور ها : مفاهیم و چشم انداز ها

معصومه قارون

(PDF)

نمایه استنادی علوم (S.C.I) : ساختار و كاربرد های آن

فریده عصاره ، قربانعلی فارسی

(PDF)

بررسی تطبیقی ساختار های تحقیقاتی در كشور های مختلف جهان

علیرضا كلدی ، فاضل لاریجانی، رضا فاضلی

(PDF)

تجدید ساختار تحقیق بنیادی، كاربردی و توسعه ای

ناهید حجازی

(PDF)

همكاری دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتی با دستگاه های اجرایی

فاطمه منصور كوپائی ، محسن بهرامی

(PDF)

استاندارد های كیفیت در سازمان پژوهشی مدلی برای تضمین كیفیت در سازمام پژوهشی راهبردی برای ساماندهی نظام تحقیقاتی

سید مهرداد محمدی ، امید عاملی، سید فرزاد محمدی

(PDF)

بررسی غلظت بحرانی سم كنترلی در نیروگاه WWER - 1000 مشابه نیروگاه بوشهر

هنگامه كجوئیان جعفری

(PDF)