فصلنامه رهیافت ، شماره 32 (بهار 1383)

 

فصلنامه رهیافت ، شماره 32 انگلیسی

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله: انجمن‌های علمی از ظهور تا حضور

علی اكبر موسوی موحدی

(PDF)

ساختار و علكرد انجمنهای علمی ایران

اكرم قدیمی

(PDF)

فلسفه انجمنهای علمی

حمید رضا آراسته

(PDF)

شناخت عوامل رشد پژوهش و نه موانع آن:‌ یك چرخش بینش

رضا منصوری

(PDF)

رتبه‌بندی تولید علم در 50 كشور اول جهان

میر فضل الله موسوی

(PDF)

رشد علمی در كره جنوبی

علی اكبر صبوری

(PDF)

ویژگی های نیروی انسانی

مهدی شریعت زاده، محمد چیذری

(PDF)

فناوری و آموزش باز و انعطاف‌پذیر

عصمت فاضلی

(PDF)

بنیاد علمی اروپا (ESF)

ساسان امینی ، علی اكبر موسوی موحدی، ابوالفضل كیانی بختیاری

(PDF)

آكادمی علوم استرالیا

محمد رضا قرائتی ، بیژن رنجبر

(PDF)

نانو تكنولوژی:‌ نگین علوم آینده

جمشید خان چمنی ، زینب نشاطی

(PDF)