فصلنامه رهیافت ، شماره 37 (بهار 1385)

 

فصلنامه رهیافت ، شماره 37 انگلیسی

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله: نقش دولت‌ها در توسعه علم

علی اكبر موسوی موحدی

(PDF)

دولت وعلم

احمد سرداری

(PDF)

ساختارهای دانش مدار در عصر دانایی

محمد‌علی زلفی گل، ابوالفضل كیانی بختیاری

(PDF)

تونل علم

مهدی علیجانیان زاده

(PDF)

مروری بر مفاهیم نظری تجاری‎سازی نتایج تحقیقات

بهمن فكور

(PDF)

كرسی های پژوهشی

علی اكبر موسوی موحدی، مجتبی امانی

(PDF)

آشنایی با فناوری پورتال و كاربردهای آن

رضا حسنوی، میترا دیلمقانی، سید علیرضا حجازی

(PDF)

تولید علم ایران در سال 2005

علی اكبر صبوری، نجمه پور‌ساسان

(PDF)

نگاهی به صندوق حمایت از پژوهشگران

 

(PDF)

تاریخچه انجمن پیشبرد علوم آمریكا

محمد برشان تشنیزی، سید امید رعنایی سیادت

(PDF)

بنیاد الكساندر فن‌ هامبولد

سمیه(سارا) شكروی، عباس شكروی

(PDF)

بنیاد بین المللی علم

مسعود شجره

(PDF)

آكادمی ملی علوم هند

جلیل بدراقی، اقدس بنائی، فاطمه مقدم

(PDF)

معرفی مركز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

الهه عینی، فریدون عزیزی

(PDF)