فصلنامه رهیافت ، شماره 39 (بهار 1386)

 

فصلنامه رهیافت ، شماره 39 انگلیسی

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله: آینده نگری در حوزه علم، پژوهش و فناوری

علی اكبر موسوی موحدی

(PDF)

آینده اندیشی در حوزه علوم و فناوریهای نوین

علی پایا

(PDF)

دولت الكترونیكی

احمد سرداری

(PDF)

فنّاوری كتابهای الكترونیكی و ویژگی آن

محمد عنایت تبار، غلامعلی منتظر

(PDF)

بررسی تطبیقی وضعیت ثبت اختراع در ایران و دیگر كشورها

رسول عباسی، سعید افشارنیا

(PDF)

اهمیت رعایت اصول نمایه سازی در مستندات علمی

محمد‌علی زلفی گل، مرتضی شیری، ابوالفضل كیانی بختیاری

(PDF)

شاخصهای جدید علم سنجی و مقایسه پایگاه های وبگاه علوم و اسكو پوس و گوگل اسكولار

سید ابراهیم عمرانی

(PDF)

شبكه بین المللی برای دسترسی به انتشارات علمی (INASP)

نوا قرائی، فهیم فرزاد فر

(PDF)

بنیاد نو آوری كانادا

سمیه شكروی، عباس شكروی

(PDF)

آكادمی علوم جهان اسلام

ملیحه پورمسجدی

(PDF)

جایزه بین المللی كیلبی (kilby)

پریسا یوسف پور

(PDF)

بنیاد ملی علوم سوییس

امجد عسكری

(PDF)