فصلنامه رهیافت ، شماره 41 (پاییز 1387)

 

فصلنامه رهیافت ، شماره 41 انگلیسی

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله: نقش پژوهش و پژوهشگران در تحقق اهداف توسعه علمی كشور

علی اكبر موسوی موحدی

(PDF)

دانش و دگرگونی فرهنگی : گزارشی درباره هندوستان

مرتضی ثاقب فر

(PDF)

نقش اجتماع های علمی در پیشرفت علم

فریبرز مجیدی

(PDF)

نكاتی درباره برخی از مشخصات شیوه تفكر پزشكی

شاپور اعتماد

(PDF)

مدلسازی چند متغیر تصمیم در تاسیس شهرك علمی : قطب تحقیقات

محمدرضا حمیدی زاده

(PDF)

روشهای برنامه ریزی برای هدایت و مدیریت تحقیق و توسعه ملی

مصطفی میرسلیم

(PDF)

امنیت فكری و استقلال مالی، دو عامل موثر در پیشرفت و گسترش دانشها

الله كسایی

(PDF)

تغییر پذیری مفهوم تكنولوژی در فرآیند توسعه

بایزید مردوخی

(PDF)

علم و تعین اجتماعی

محمد توكل

(PDF)

احیائ علوم فلسفی در بین دانشمندان علوم تجربی

مهدی گلشنی

(PDF)

وضعیت تحقیقات اسلامی در ایران

احمد طاهری عراقی

(PDF)

سازماندهی پژوهش های ریاضی در كشور های در حال توسعه

محمد مهدی باقی

(PDF)

پژوهش در علوم نظری

احمد حقانی

(PDF)

از سوپر كامپیوترها تا كامپیوترهای قلمی

نوید علیزاده

(PDF)

برندگان جوایز نوبل

علی بخشی

(PDF)

شبكه آزمایشگاه‌های ملی توسعه كشور ( شامتك موضوعی)

محمد صادق علیائی ، مژده رحمانی

(PDF)

اصول و ساختار قطب‌های علمی

فیروز بختیاری نژاد ، امیر هوشنگ حیدری

(PDF)

بررسی راههای ارتقای مشاركت موثر ایران در دانش جهانی

محمد حسن زاده

(PDF)

بررسی جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در بین كشورهای اسلامی

علی گزنی ، سیده مژگان بینش

(PDF)

تولید علم ایران در سال 2007

علی اكبر صبوری

(PDF)

معیارهای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها

وحید رضا اوحدی

(PDF)

پامفا 1404: نخستین گام در مسیر آینده‌نگاری ملی

علی پایا ، حمید رضا برادران شركا، سید محمد طباطبایی، محسن بهرامی، بهزاد سلطانی، سید كمال طبائیان، آریا الستی، محسن نادری منش، یحیی امامی، امیر هوشنگ حیدری

(PDF)

بررسی نقش انجمن‌های علمی و دانشگاهیان در سیاستگذاری و ارزیابی نظام علمی كشور

مقصود فراستخواه ، محمد امین قانعی راد

(PDF)