فصلنامه رهیافت ، شماره 40 (پاییز 1387)

 

فصلنامه رهیافت ، شماره 40 انگلیسی

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله: بایسته‌های توسعه علمی كشور

علی اكبر موسوی موحدی

(PDF)

آكادمی ملی علوم بلاروس

محمد رضا قرائتی ، بیژن رنجبر

(PDF)

ساختار صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی

مژده رحمانی

(PDF)

شاخص‌های وب سنجی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران و جهان در سال 2007

علی اعتمادی فرد

(PDF)

ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران، تركیه و مصر در سال‌های 2005 و 2006

عبدالرضا وروزی چاكلی ، حمزه‌علی نورمحمّدی، اسماعیل وزیری، علی اعتمادی فرد

(PDF)

قدرت علمی اوپك

جعفر مهرداد ، علی گزنی

(PDF)

شرایط زمینه‌ساز برای پیشبرد تجاری سازی نتایج تحقیقات در بخش دانشگاهی

بهمن فكور

(PDF)

تأثیر عدالت اجتماعی بر مهاجرت نخبگان

آرین قلی پور ، مهدی فتاحی، علی پیران نژاد

(PDF)

میان رشته‌ای‌ها: تعاریف و ضرورتها

یوسف شاقول ، محمد عموزاده

(PDF)

دانش چیست؟ مرور ادبیات، مقایسه تعاریف‌، ارائه تعریفی جدید

ناهید هاشمیان بجنورد ، محمد باقر منهاج

(PDF)

چارچوبی برای تدوین نقشه‌ی توسعه‌ی علمی كشور: رویكرد سیستمی

حمید رضا آراسته

(PDF)