شرايط استفاده از پايگاه اطلاع رساني بنياد پيشبرد علم و فناوري در ايران

توجه:

كاربر گرامي لطفاً قبل از استفاده از اين پايگاه اطلاع رساني شرايط استفاده از آن را بخوانيد.

اين يك توافق لازم الاتباع بين شما و بنياد پيشبرد علم و فناوري در ايران است كه در قالب آن اين پايگاه مي‏تواند مورد استفاده قرار گيرد. استفاده از اين پايگاه به منزلة اين است كه شما كليه شرايط مندرج در اين توافقنامه را پذيرفته‏ايد لذا خواهشمند است در صورتيكه شما شرايط را نمي‏پذيريد از اين پايگاه استفاده ننمايد.

رفع مسئوليت

اين پايگاه تنها به منظور اطلاع رساني ايجاد شده است و بنياد پيشبرد علم و فناوري هيچ تعهدي را به هيچ صورت صريح و ضمني نسبت به اطلاعات مندرج در پايگاه نمي‏پذيرد. لذا لازم است با توجه به عدم امنيت اطلاعات در پايگاههاي اطلاع رساني و احتمال دستكاري (Hack) اطلاعات موجود در پايگاه، قبل از استفاده و يا استناد به آن در موارد قانوني به منابع مكتوب موثق و مورد اعتماد مراجعه نماييد.

اگر چه طراحان و سردبيران پايگاه از صحت اطلاعات موجود در پايگاه اطمينان حاصل كرده‏اند ليكن ممكن است در مراحل طراحي صفحات و يا ثبت اطلاعات خطايي رخ داده باشد بر اين اساس بنياد پيشبرد علم و فناوري هيچ مسئوليتي در قبال از بين رفتن اطلاعات و يا هرگونه خسارت مستقيم يا غيرمستقيم، مادي يا معنوي را كه ناشي از استفاده از اين پايگاه باشد نمي‏پذيرد.

لطفاً توجه داشته باشيد كه دريافت كردن (download) كردن هرگونه نرم افزار از روي اين پايگاه با مسئوليت كاربر خواهد بود و هيچگونه مسئوليتي در قبال خسارتهاي مستقيم و غيرمستقيم، مادي و معنوي ناشي از ويروسهاي كامپيوتري، بمبهاي نرم افزاري و موارد مشابه را كه ناشي از استفاده شما از اين پايگاه اطلاع رساني باشد، نمي‏پذيرد.

هرگونه اتصال (Link) و ارتباط با ساير سايتها كه در اين پايگاه موجود است تنها به منظور اطلاع رساني و براي راحتي شما قرار داده شده است و بنياد پيشبرد علم و فناوري هيچگونه مسؤوليتي در قبال هرگونه خسارت مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از استفاده از اين پايگاه‏ها و يا استفاده از اطلاعات و مطالب آنها را نمي پذيرد. قرار گرفتن اتصال به اينگونه پايگاه‏ها توسط بنياد پيشبرد علم و فناوري در اين پايگاه به معناي تأييد مطالب موجود دراين پايگاهها نيست.

بنياد پيشبرد علم و فناوري در ايران هيچگونه ارسال يا دريافت نامه الكت رونيكي (e-mail) را از اين پايگاه و يا به اين پايگاه تضمين نمي كند . همچنين بنياد پيشبرد علم و فناوري نمي‏تواند هيچگونه تضميني در قبال حفظ امنيت نامه هاي الكترونيكي در هنگام انتقال از طريق اينترنت بدهد.

جبران خسارت

بدينوسيله شما متعهد مي شويد تا در صورت وارد آوردن هرگونه خسارت، به صورت مستقيم يا غير مستقيم، در اثر يكي از موارد زير به بنياد پيشبرد علم و فناوري ايران خسارت را بطور كامل پرداخت كرده يا جبران نماييد.

1.دسترسي به اين پايگاه و يا استفاده از آن

2.هرگونه تخلف يا ناديده گرفتن هر يك از موارد شرايط استفاده از اين پايگاه

تغيير و خاتمه دادن

بنياد پيشبرد علم و فناوري در ايران مي‏تواند بدون ذكر دليل و همچنين بدون اطلاع قبلي، از ادامه سرويس دهي اين پايگاه جلوگيري كرده و دسترسي به آن را خاتمه دهد.

اين حق براي بنياد پيشبرد علم و فناوري محفوظ است كه بدون هشدار و اطلاع قبلي، مطالب و اطلاعات اين پايگاه و همچنين شرايط استفاده از آن را بنا به صلاحديد خود تغيير دهد.

اختيارات

به شما اجازه داده مي‏شود تا؛

1.مطالب اين پايگاه را در مرورگرها (Browsers) بخوانيد (اين مجوز شامل ايجاد نسخه‏هايي از آن در RAM يا حافظه هاي ذخيره ازي موقت و يا ساير مواردي است كه براي مرور اين صفحات لازم است)

2.به اين سايت اتصال (Link) داشته باشيد، فايلهاي آن را ضبط كنيد و صفحات آن را منتشر و يا بازسازي كنيد مشروط بر اينكه منبع مطالب ذكر شود و متن آنها دستكاري نشود.

3.براي كاربردهاي شخصي يا كاري از صفحات آن بر روي كاغذ چاپ بگيريد مشروط بر رعايت قوانين و مقررات مربوطه و ساير مفاد اين توافقنامه.

حفظ حريم خصوصي

سياست بنياد پيشبرد علم و فناوري براي حفظ حريم خصوصي شما در قبال استفاده اين پايگاه شامل موارد زير است:

- كاربر اين پايگاه مي‏تواند بدون دادن هيچگونه اطلاعاتي درباره خود مطالب مندرج در پايگاه را بخواند و از اطلاعات و مطالب پايگاه استفاده كند.

- اگر كاربر پايگاه اطلاعات شخصي خود نظير نام، نشاني، آدرس پست الكترونيكي، تلفن و فاكس خود را در اختيار قرار دهد، بنياد پيشبرد علم و فناوري بدون اجازه او اين مشخصات را در اختيار اشخاص حقيقي و يا حقوقي قرا ر نمي‏دهد، مگر در مواردي كه بر طبق قانون مكلف به انجام آن باشد. بنياد پيشبرد علم و فناوري بر طبق استانداردهاي امنيتي و محرمانه، اين اطلاعات را به همراه فعاليتها و نقل و انتقالاتي كه كاربر در پايگاه انجام مي‏دهد، نزد خود نگه مي‏دارد .

 

بنياد پيشبرد علم و فناوري در ايران