فصلنامه رهیافت ، شماره 3 ( زمستان 1371)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله

ف. ل.

(PDF)

محور های برنامه توسعه تحقیقات بیو تلنولوژی صنعتی در برنامه بیست ساله اینده كشور به انضمام پیشنهاد تاسیس مركز تحقیقات بیوتكنولوژی صنعتی

عباس شجاع الساداتی

(PDF)

پژوهش های پایه ای در ایران

پریدخت وحیدی

(PDF)

وضعیت بكارگیری نتایج تحقیقات در ایران

حمید مهدیان

(PDF)

علم و توسعه : مورد ژاپن

مهران سهراب زاده

(PDF)

نگاهی به مدیریت تحقیق و توسعه در ژاپن

علیمحمد ولوی

(PDF)

از انستیتوتاتا

رضا منصوری

(PDF)

شرح مختصری درباره موسسه عالی و علوم و تکنولوژی کره جنوبی

خسرو جوان

(PDF)

خط مشی تحقیقات و تكنوتوژی دولت فدرال آلمان

یدالله سبوحی

(PDF)

سیاست های علمی و پژوهشی در كشور آلمان

غلامرضا ورهرام

(PDF)

تاثیر علم و تكنولوژی در زندگی روزمره : با نگاهی به آفریقا

قربانعلی ابراهیمی

(PDF)

ویژگی های علوم معاصر در كشور های در حال توسعه

احمد خزایی

(PDF)

ضرورت همكاری های علمی بین شمال و جنوب

خلیل هراتی

(PDF)

محدودیت های نیروی انسانی در دوران بازسازی

هاشم اورعی ، علی حائریان

(PDF)

دیدگا هایی در زمینه توسعه تحقیقات مهندسی در دانشگا ها

ولی الله طحانی

(PDF)

نقش دولت در حمایت و گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه بخش خصوصی

محمد مهدی عسگری

(PDF)

مسئله انتخابات علمی و نقش ارزش ها در سیاست گذاری های علمی

فاضل لاریجانی

(PDF)

ویژگی های متدلوژیك عالم علوم انسانی : نگرش به روش و شناخت اجتماعی در جامعه فعلی ما

محمود سریع القلم

(PDF)

آیا و چگونه توسعه علمی ایران امكانپذیر است؟

رضا منصوری

(PDF)

ضرورت حتمی تعیین اولوبت های توسعه و استقلال ملی

سلیمان خاكبان

(PDF)

نگاهی بر مفهوم سیاست علمی

علی برزگر

(PDF)

تاملی كوتاه در باب مشاهده و تجربه در پژوهش های مسلمانان

علیرضا میرزا محمد

(PDF)

ماهیت دانش علمی

الهه خیر اندیش

(PDF)

پرچم ژاپن بر فراز تحقیقات بین الملل

خلیل هراتی

(PDF)