فصلنامه رهیافت ، شماره 4 ( بهار 1372)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله: اهمیت پژوهش در پیشبرد اهداف انقلاب

از متن سخنرانی دكتر مصطفی معین

(PDF)

برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی دانشگاه مشهد

اسماعیل آیتی ، سید علی اكبر رزمی

(PDF)

استراتژی های IPCC برای "جنوب " نا مناسب اند

دیهیم بهزادی

(PDF)

بیانیه ای برای علم در بریتانیا

كامران موقرنژاد

(PDF)

علم و تكنولوژی در كشور های در حال توسعه

یوسف نراقی

(PDF)

علم و فرهنگ

فاضل لاریجانی

(PDF)

علم و تكنولوژی در تاریخ مدرن ژاپن (تقلید یا خلاقیت ردونزا)

فریبا شاه نظری

(PDF)

توزیع بودجه پژوهشی كشور بین مراكز آموزش عالی و سایر نهاد ها

مهین شایان

(PDF)

تحلیلی بر نظام تحقیقاتی در ایران

سید عبدالله میر طاهری ، محمود تیبانی، محمد اسماعیل كلانتری، احمدرضا شرافت

(PDF)

راهبری در طرحهای تحقیقاتی

محمد رضا حمیدی زاده

(PDF)

رشد مقالات علمی در سال های اخیر

رضا منصوری

(PDF)