فصلنامه رهیافت ، شماره 5 (تابستان 1372)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله: به سوی تجدید حیات علمی در جهان اسلام

فاضل لاریجانی

(PDF)

بررسی تحلیلی عملكرد گذشته و برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تا پایان برنامه پنجساله دوم

محمد ابراهیم بازاری ، اسماعیل آیتی

(PDF)

نقش تكنولوژی در توسعه ملی : تجربه كره

دکتر هیونگ ساپ چوی، ترجمه یوسف نراقی، طاهره براتی

(PDF)

ثابت ماندن هزینه های تحقیقاتی شركت های مهم ژاپنی

دیوید سوینبنکس، ترجمه علی هاشمی گیلانی

(PDF)

اصلاح ساختار علوم در ژاپن برای قرن آینده

 

(PDF)

نقش رسانه های همگانی در ترویج زبان علم

توفیق حیدر زاده

(PDF)

سرمایه گذاری و كارفرمایی دانشگاه

محسن حكیمی

(PDF)

اجتماع علمی، ساختار و هنجار های آن

قربانعلی ابراهیمی

(PDF)

سیر تفكر علمی در نزد مسلمانان

هادی غبرایی

(PDF)

ارزش علم از دیدگاه اسلام

فاضل لاریجانی

(PDF)

آینده علم در اسلام

فاطمه فرهانی

(PDF)

نگاهی به برگزاری نخستین كنگره پیشبرد علم وتكنولوژی در جهان

 

(PDF)

طرح گزارش ملی تحقیقات

 

(PDF)