فصلنامه رهیافت ، شماره 7 (زمستان 1373)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله

سردبیر

(PDF)

پژوهشگاه مواد و انرژی

طیبه توفیقی

(PDF)

تلاش مكزیك برای پیوستن به جهان

بهمن امید

(PDF)

نیاز به برنامه ریزی صنعت هوا فضا

محسن بهرامی

(PDF)

در تدارك یك شغل دائم در پژوهش علمی

محمد علی امیر شیبانی

(PDF)

ابعاد اخلاقی علم

فاضل لاریجانی

(PDF)

جایگاه علم و تكنولوژی

شیوا دخت شیوایی

(PDF)

علم و تكنولوژی در سال 2030

محمد تقی زاده مطلق

(PDF)

فعالیت های شورای پژوهش های كشور و برنامه پنج ساله دوم

رضا مكنون

(PDF)

در آمدی بر وضعیت موسسات پژوهشی

افسانه قنبری ، حمید تنكابنی

(PDF)

وضعیت اعتبارات تحقیقاتی در سال های 69 تا 72

معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

(PDF)

شاخص های برنامه ریزی كشور و برنامه های اول و دوم

فریبا فهیم یحیایی

(PDF)