فصلنامه رهیافت ، شماره 8 (بهار 1374)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله

فاضل لاریجانی

(PDF)

عوامل ضعف مجلات علمی در ایران

 

(PDF)

مجلات علمی : مجرای علمی دانشمندان

محمد اسماعیل ریاحی

(PDF)

بررسی وضعیت و عوامل موثر بر انتشار و عدم انتشار مجلات علمی در ایران

علی اصغر كیا

(PDF)

وضعیت فعلی مجلات علمی در ایران

فتح الله مظفرزاده

(PDF)

نگاهی به نخستین نشریه علمی ایران

علیرضا حسینی پاكدهی

(PDF)

نگاهی به نخستین نشریه دانشگاهی ایران (نشریه دانش)

 

(PDF)

اقتصاد مجلات علمی

علی اصغر شیری

(PDF)

طرحی جهت انتخاب مجلات علمی

حسین داوودی فر ، فیروزه مولا پرست

(PDF)

جایگاه ارتباطات علمی در دنیای امروز

سید محمد جعفری

(PDF)

ارزیابی مجلات تخصصی مهندسی عمران

منوچهر وزیری

(PDF)

شاخص های علم سنجی

محمد اسماعیل ریاحی

(PDF)

صنعت اطلاع رسانی، صنعت آینده

جعفر مهرداد

(PDF)

علم، تكنولوژی و دولت فدرال

ترجمه توسط انجمن فیزیك ایران

(PDF)

علل كم توجهی به پروژه های دوره كارشناسی

كمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی

(PDF)

گزلرشی از پروژه های مشترك دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتی با دستگاه های اجرایی در سال 1373

فتح الله مضطر زاده

(PDF)