فصلنامه رهیافت ، شماره 9 (تابستان 1374)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله

دکتر رضا مکنون

(PDF)

علم، تكنولوژی و مطالعات آینده

مترجم محمد اسماعیل ریاحی

(PDF)

علم خرد، علم كلان، علم چند ملیتی

رابرت پ. كریس ، مترجم ن. موفقیان

(PDF)

راهیابی به فضای سیبرنیكی

فلیپ المر- دویت ، مترجم ن. موفقیان

(PDF)

سرمایه‌گذاری برای آینده : دولتها چه مبلغی را صرف تحقیقات دانشگاهی می‌كنند؟

مترجم فریدون فرنیا شلمانی

(PDF)

نقش نهاد دانشگاه در جامعة نوین

دكتر رضا منصوری

(PDF)

تاملی در آموزش ، پرورش و توسعه آتی

غلامعباس توسلی

(PDF)

نگرشی نو به ماهیت علوم : گذر از دانش به حكمت

دكتر فاضل لاریجانی

(PDF)

علم و موانع جذب آن در فرهنگ

شهیندخت خوارزمی

(PDF)

وضعیت كتابداری و اطلاع رسانی در كشورهای مسلمان

دكتر حسن حبیبی

(PDF)

مروری بر گزارش ملی تحقیقات سال 1372

سیروس یگانه

(PDF)

نقدی بر نخستین گزارش ملی تحقیقات

دكتر شاپور اعتماد

(PDF)

پاسخی بر نقد گزارش ملی تحقیقات سال 1371

غلامرضا بیات

(PDF)