فصلنامه رهیافت ، شماره 16 (تابستان 1376)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله

فاضل لاریجانی

(PDF)

آینده جهان

ناصر موفقیان

(PDF)

مطالعات آینده و گرایش هایی به سوی وحدت و تنوع

محب حسینی

(PDF)

پی ریزی آینده

هاله المعی

(PDF)

دانشگاه 2050

محمد حسین نژاد سلیمی

(PDF)

آینده اروپا در زمینه علم، فناوری و جامعه

محمد اسماعیل ریاحی

(PDF)

تكنولوژی در جامعه فرا مدرن

محسن بهرامی

(PDF)

آینده شناسی و آینده نگری

موسی اكرمی

(PDF)

نگرشی نظام یافته برای طراحی ابران 1400

رضا مكنون

(PDF)

دستگاه های اجرایی كشور در افق ایران 1400

 

(PDF)

طرح ایران 1400

 

(PDF)

علوم پایه و ایران 1400

 

(PDF)