فصلنامه رهیافت ، شماره 17 (پاییز 1376)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله

دكتر رضا مكنون

(PDF)

توسعه پایدار و تحقیقات : رویكردی هنجار گرا

فاضل لاریجانی

(PDF)

توسعه پایدار و مسایل زیست محیطی

ناصر طالب بیدختی

(PDF)

شهر سازی و توسعه پایدار

سید حسین بحرینی

(PDF)

توسعه و فناوری پایدار و مساله آلودگی هوا

ناصر محرم نژاد

(PDF)

بررسی اجمالی توسعه پایدار

رضا سلامی

(PDF)

فن آوری و تحدید حیات در سطح كره زمین

ناصر موفقیان

(PDF)

تغییر جهانی، چالش تحقیقاتی و معمای سیاستگذاری

علی صباغیان

(PDF)

محیط زیست

احمد علیقلیان

(PDF)

علوم زمین و محیط زیست : شاسایی آثار فعالیت های انسان بر فرآیند های طبیعی

بهرام معلمی

(PDF)

توسعه : گره ها و رگه های فرهنگی

رضا منصوری

(PDF)

اخلاق علم : بین انسانگرایی و علم گرایی

علی صباغیان

(PDF)

شاخص ها و معیار ها در انتخاب موضوع ها و پروژه های تحقیق و توسعه و روش های تعیین اولویت های تحقیق و توسعه

نصرت الله ضرغام

(PDF)

بررسی سازمان و تشكیلات پژوهشی دانشگاه های علوم پزشكی كشور

امیر حسین حاجی تر خانی

(PDF)

نگاهی به مركز پژوهش های شیمی و مهندسی شیمی ایران

ماندانا محمدی می آبادی

(PDF)