فصلنامه رهیافت ، شماره 18 (بهار 1377)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رؤسای دانشگاهها

(PDF)

نگرشی نو به ماهیت علوم : گذر از دانش به حكمت

فاضل لاریجانی

(PDF)

علم و موانع جذب آن در فرهنگ

شهیندخت خوارزمی

(PDF)

وضعیت كتابداری و اطلاع رسانی در كشور های مسلمان

حسن حبیبی

(PDF)

مروری بر گزارش تحقیقات ملی سال 1372

سیروس یگانه

(PDF)

نقدی بر نخستین گزارش ملی تحقیقات

شاپور اعتماد

(PDF)

پاسخی بر نقد گزارش ملی تحقیقات سال 1371

 

(PDF)

علوم پایه، چالشها و تنگنا ها

 

(PDF)

گزارشی از كنفرانس تكنولوژی فضایی

محسن بهرامی

(PDF)

سیر تحول آموزش پزشكی در ایران

فریدون عزیزی

(PDF)

طرح احیای تفكر علمی در فرهنگ عمومی

علی پایا

(PDF)

علم و تكنولوژی در كره جنوبی

آناهیتا سمیع

(PDF)

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

فریدون جوادی

(PDF)

گزارشی از كار همایش روش شناسی و فنون تحقیق و كارگاه آموزشی شبكه های رایانه ای مبادلات علمی

علی امیر صبوری

(PDF)

بررسی وضعیت مقالات علوم پلیه فهرست شده محققان مقیم كشور

مهشید مجتهد زاده

(PDF)

طرح شبكه آزمایشگاه های ملی كشور

محسن تهرانی زاده

(PDF)

برنامه ملی تحقیقات كشور

رضا مكنون ، علی حق طلب

(PDF)

بررسی ساختار رشد تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی در ایران

محمد رضا حمیدی زاده

(PDF)

سیاست علم و تكنولوژی

فاضل لاریجانی

(PDF)

مروری بر اهداف كمی تحقیقات در ساختار برنامه ریزی كشور و ارائه پیشنهاد هایی برای بهبود آن

فتح الله مظفرزاده

(PDF)

برآورد عرضه نیروی انسانی متخصص كشور

حمید سهرابی ، غلامرضا گرائی نژاد

(PDF)

پیشرفت های بین المللی در خصوص ارزیابی كیفیت در آموزش عالی

مهرنوش پازارگادی

(PDF)

ایده دانشگاه : نقش های رو به تغییر بحران معاصر و درگیری های آینده

علی طایفی

(PDF)